Så kan en advokat hjälpa i en arvstvist

Vad gör advokater som arbetar med arvstvister? Är det nödvändigt att anlita en advokat?

"Det är alltid det bästa som alla kan göra, som hamnar i en rättslig tvist, vad det än handlar om. Förr eller senare kommer behovet av att anlita en kompetent och skicklig advokat som hjälper dem genom hela rättstvisten."

Är det så man behöver en kompetent advokat är det viktigt att välja noga. Det är nämligen skillnad på advokater.

"Särskilt kan skillnaden vara stor mellan erfarna och oerfarna advokater. Även i de fall som kanske kräver det där lilla extra – och som utmärker de duktiga advokaterna från dem som inte är det – då kommer det an på advokatens förmåga att lösa komplicerade fall."

Här går vi igenom vad en duktig advokat kan bidra med för att lösa en arvstvist.

1. Göra en ordentlig research

Något som alla advokater bör göra är att först göra en ordentlig research om alla de fall som de engagerar sig i. Utan en riktig research kommer de förr eller senare att hamna fel, eller komma till korta. Ju mer riktiga fakta som en advokat har om fallet, desto bättre kommer det att gå både för den som tvistar och för advokaten i fråga.

"Om det sedan kommer till förhandlingar mellan dem som tvistar kan advokaten redan i ett tidigt stadium föra fram fakta som talar för dig. Då kan advokaten hålla kontakten antingen med motparten eller den persons advokat antingen per telefon eller per mail. I bästa fall kan dessa informella förhandlingar och de fakta som advokaten för fram, få motparten att lägga ner sin tvist och ge med sig."

Om inte bör advokaten gå till nästa steg vilket innebär att de då går in i formella förhandlingar innan en eventuell huvudförhandling äger rum.

2. Förhandla med motparten

Om de som tvistar inte har kunnat komma överens, går man sedan vidare in i formella förhandlingar som äger rum i en tingsrätt. Då närvarar en domare med som leder förhandlingen. Med sitter det alltid med en notarius publicus som skriver ner allt som händer inne i förhandlingssalen på den tingsrätt som man tillhör. Ordningen för en förhandling i tingsrätten, brukar följa ett relativt givet mönster; båda advokaterna lägger fram de fakta som talar för den egna klienter; varför den ena eller andra bör få rätt till arvet.

"En domare i detta tidiga stadium brukar vilja få parterna att komma överens, och att i möjligaste mån undvika en huvudförhandling, eller rättegång."

Går det inte, går man i så fall till nästa steg.

3. Föra klientens talan i en rättegång

"Skulle tvisten fördjupas och man inte kan komma överens, håller man en huvudförhandling, en rättegång i tingsrätten. I sådana fall lägger advokaten fram allt som talar för sin klients rätt till arvet."

Innan man håller en rättegång, sänder advokaten in en så kallad bevistalan, alltså advokaterna redogör för handlingar och dokument som talar för den egna klienten, så att både domare och de båda advokaterna känner till vilka handlingar som man hänvisar till i rättegången. Under rättegången kan advokaten be vittnen komma för att vittna i saken. Det är viktigt att det är vittnen som kan bidra till att saken klargörs, så det är viktigt att välja vilka vittnen som hörs. Även den som direkt berörs av tvisten kan komma att vittna. Då berättar man om vad som har hänt och vad man önskar få av det arv som man tvistar om.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
28 feb 2019