Våra tjänster

Salmi & Partners arbetar brett inom familjerätt - ett omfattande juridiskt område som handlar om allt det som rör familjers rättsställning och olika familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. Vi är även aktiva inom andra områden som migrationsrätt och straffrätt.

Utöver arvsrätt, som är huvudfokus för den här hemsidan, arbetar vi med följande:

advokat

Humanjuridik:

 • Allmän praktik
 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Socialrätt
 • Tvistemål  

Affärsjuridik:

 • Arbetsrätt
 • Skatterätt
 • Fastighetsrätt
 • Miljörätt
 • Tvistemål

I många fall kan du vara berättigad till rättsskydd och rättshjälp. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler