Arvsrätt

Ditt ombud inom arvsrätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

SPECIALISTEN
PÅ ARVSRÄTT

Vi hjälper med arvsrätt och andra familjerättsliga frågor

Välkommen till juristfirman Salmi Partners. Vi arbetar med alla slags frågor som rör arv, arvskiften, laglotter och upprättande av testamenten. Vi kan agera juridiskt ombud vid en eventuell domstolstvist som rör arv.

Kontakta oss på 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret för rådgivning.

Rätten till arv

Rätten till arv är ett område inom juridiken som dras med många missförstånd. Frågor kring hur ett arv ska delas upp skapar ofta konflikter i familjer och bland andra närstående med rätt till arvet när någon avlider. Många missförstånd kring vem som har rätt till kvarlåtenskapen efter att någon avlider har en bakgrund i populärkulturen. Det är vanligt att man tror att ett testamente skrivet av den avlidne helt står över den ordning som avgörs av släktskapet man har till den avlidne, men så är det inte i Sverige. I Sverige finns det lagar som går tillbaka ända till medeltiden som reglerar vem det är som har rätt till en viss del av ett arv, oavsett om det finns ett testamente eller inte.

familj

Viktigt att förstå svensk arvsrätt

Det är viktigt att man förstår hur den svenska arvsrätten fungerar för att inte råka ut för problem. Ett typiskt exempel är sambor som inte har några gemensamma barn. Om inte annat har nedtecknats har vanligen inte en sådan sambo rätt att ärva, även om man har levt länge tillsammans i ett fast förhållande. Därför är det viktigt att nedteckna vad som ska gälla om en av parterna i förhållandet skulle avlida, annars kan det leda till att den överlevande partnern måste lämna den gemensamma bostaden eller köpa ut arvtagarna, vilket kan bli extremt dyrt. Dock så vill vi tillägga att även med ett testamente så har sambon endast rätt till hälften av den andel som den avlidne har ägt tidigare om han eller hon väljer att testamentera sin del av exempelvis bostaden och dess bohag till sambon såvida barnen inte avsäger sig sin arvsrätt. Det är inget man bör räkna med och det måste i så fall finnas nedskrivet i juridiskt bindande form i ett avtal som upprättats i förväg för att man ska kunna känna sig säker som sambo.

Även om du kommer väl överens med andra familjemedlemmar till vardags så uppstår det tyvärr många konflikter när någon väl har avlidit. Det handlar inte alltid om girighet utan snarare om starka känslor och att man har känslomässiga band till vissa ägodelar som man inte vill mista. Det är just av den anledningen som det finns tydliga lagtexter kring vad det är som gäller. Lagen hjälper familjen och de närstående att undvika kraftiga slitningar och konflikter så att processen kan hållas saklig när man befinner sig i sorg.

Läs mer om svensk arvsrätt

På de följande sidorna kan du läsa mer om hur den svenska arvsrätten fungerar, i vilken ordning de olika släktingarna har rätt att ärva samt hur du kan gå tillväga om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte eller en bodelning.

Artiklar om arvsrätt

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om arvsrätt. Hela artikelarkivet finns här.

Advokat att anlita vid arvsskifte

5 sep 2019

Vilken advokat kan man eller bör man anlita vid ett arvsskifte (det vill säga när man ska dela på arvet efter att någon har dött)? Kan man anlita vilken advokat som helst? Går det att googla "arvsrätt advokat " och sedan välja någon som Googles sökmotor väljer att visa? "Det är en ganska bra början [...]


Det ingår i en arvslott

5 aug 2019

Alla som har varit med om ett arvsskifte, det vill säga – det som händer när ett arv ska delas – vet att man delar arvet mellan sig efter vars och ens arvslott. Men vad innebär det och varför heter det arvslott? För alla dem som berörs är det viktigt att veta vad en arvslott [...]


Vem har arvsrätt till tronen?

28 jun 2019

Vem har rätt till den svenska tronen? Det är det många som frågar sig, sådana som är intresserade av den svenska tronen. "Arvrätten till den svenska tronen ser ungefär ut som arvsrätten i andra fall, förutom att ingift maka eller make inte ärver på samma sätt som vi, vanliga och icke-kungliga svenskar ärver när våra [...]


Hur hög är arvsskatten?

28 maj 2019

"Visste du att vi inte alls har någon arvsskatt längre i Sverige? Slår man upp "arvsskatt" på Skatteverkets hemsida, kommer man till deras undersida där följande står – hela arvsskatten är slopad från och med den 1 januari 2005." Bakgrunden till den slopade arvsskatten En av anledningarna till att politikerna avskaffade arvsskatten var den att [...]


Viktiga ord och termer vid arv

28 apr 2019

Här tar vi upp svåra termer och uttryck som används när det kommer till allt som handlar om arv och arvsrätt. Våra lagar om arv och arvsrätt är gamla. Många uttryck är därför sedan långt tillbaka i tiden och hänger kvar sedan man en gång stiftade lagarna. Därför kan många ord och uttryck vara svåra [...]


Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler.