Juridisk expertis & rådgivning
gällande arvsrätt

Arvskifte - Testamente - Enskilt förordnande

Juridisk expertis & rådgivning
gällande arvsrätt

Arvskifte - Testamente - Enskilt förordnande

Vi hjälper dig med arvsrätt och andra familjerättsliga frågor

Välkommen till advokatfirman Salmi & Partners. Våra advokater och jurister arbetar med alla slags frågor som rör arv, arvskiften, laglotter och upprättande av testamenten. Vi kan agera juridiskt ombud vid en eventuell domstolstvist som rör arv.

Kontakta oss på 08-673 51 80 eller via kontaktformuläret för rådgivning.

Rätten till arv

Rätten till arv är ett område inom juridiken som dras med många missförstånd. Frågor kring hur ett arv ska delas upp skapar ofta konflikter i familjer när någon avlider. Många missförstånd kring vem som har rätt till kvarlåtenskapen efter att någon avlidit har sin bakgrund i populärkulturen. Det är exempelvis vanligt att tro att ett testamente skrivet av den avlidne helt står över den ordning som avgörs av släktskapet, men så är det inte i Sverige. I Sverige finns det lagar som går tillbaka ända till medeltiden som reglerar vem det är som har rätt till en viss del av ett arv, oavsett om det finns ett testamente eller inte.

familj

Viktigt att förstå svensk arvsrätt

Det är viktigt att man förstår hur den svenska arvsrätten fungerar för att inte drabbas av problem. Ett typiskt exempel är sambor som inte har några gemensamma barn. Om inte annat har nedtecknats har vanligen inte en sådan sambo rätt att ärva, även om man har levt länge tillsammans i ett fast förhållande. Därför är det viktigt att nedteckna vad som ska gälla om en av parterna i förhållandet skulle avlida, annars kan det leda till att den överlevande partnern måste lämna den gemensamma bostaden eller köpa ut arvtagarna, vilket kan bli mycket kostsamt.

Dock så vill vi tillägga att även med ett testamente så har sambon endast rätt till hälften av den andel som den avlidne har ägt tidigare om han eller hon väljer att testamentera sin del av exempelvis bostaden och dess bohag till sambon såvida barnen inte gör ett arvsavstående.

Även om du kommer väl överens med andra familjemedlemmar till vardags så uppstår det tyvärr många konflikter när någon väl har avlidit. Det handlar inte alltid om girighet utan snarare om starka känslor och att man har känslomässiga band till vissa ägodelar som man inte vill mista. Det är just av den anledningen som det finns tydliga lagtexter kring vad det är som gäller. Lagen hjälper familjen och de närstående att undvika kraftiga slitningar och konflikter så att processen kan hållas saklig när man befinner sig i sorg.

Läs mer om svensk arvsrätt

På de följande sidorna kan du läsa mer om hur den svenska arvsrätten fungerar, i vilken ordning de olika släktingarna har rätt att ärva samt hur du kan gå tillväga om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte eller en bodelning.

Artiklar om arvsrätt

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om arvsrätt. Hela artikelarkivet finns här.

RSS

Hur ser arvsrätten ut när barn dör?

14 Sep 2023

Om ett barn har dött, och inte har några egna barn som kan ärva, då ärver föräldrarna lika mycket var, av sitt eget barn. Finns inte förälder kvar i livet, så ärver syskon. De ärver då lika stor andel var av barnet som har dött. Skulle den ena föräldern leva men den andra är död, [...]


Ärva skulder - vad gäller?

20 Mar 2023

I samband med att en person avlider ska också kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med vår svenska arvsrätt. Finns det ett skrivet testamente kan detta påverka och stå över hur och i vilken ordning ett arv ska fördelas. I de flesta fall finns det kvar föremål, fastigheter och likvida medel efter att eventuella skulder samt begravningskostnader [...]


Viktiga ord och termer vid arv

21 Dec 2022

Här tar vi upp svåra termer och uttryck som används när det kommer till allt som handlar om arv och arvsrätt. Våra lagar om arv och arvsrätt är gamla. Många uttryck är därför sedan långt tillbaka i tiden och hänger kvar sedan man en gång stiftade lagarna. Därför kan många ord och uttryck vara svåra [...]


Vem har arvsrätt till tronen?

27 Apr 2022

Vem har rätt till den svenska tronen? Det är det många som frågar sig, sådana som är intresserade av den svenska tronen. "Arvsrätten till den svenska tronen ser ungefär ut som arvsrätten i andra fall, förutom att ingift maka eller make inte ärver på samma sätt som vi, vanliga och icke-kungliga svenskar ärver när våra [...]


Vad ingår i ett arv?

9 Feb 2022

När ett arv ska skiftas upprättar man alltid ett dödsbo. Det är dödsboets tillgångar som sedan blir det arv som arvingarna ärver. I det dödsboet upprättar man en skriftlig handling där i princip allt som är av värde; lösöre och egendom ska ingå. Till egendom hör fastigheter, såsom villa, radhus, bostadsrättslägenhet och sommar- eller fritidshus. Till [...]


Bonusfamiljer och arvsrätt

19 Jan 2022

Det är numera allt vanligare att par bor tillsammans, som har fått barn med någon annan partner än den nuvarande sambon eller makan/maken.  Lagen säger att barn alltid ärver av sina föräldrar, men man har alltid rätt att testamentera sitt arv på sätt som man själv vill. Därför är det viktigt att skriva ett testamente [...]


Det ingår i en arvslott / laglott

12 Oct 2021

Alla som har varit med om ett arvskifte, det vill säga – det som händer när ett arv ska delas – vet att man delar arvet mellan sig enligt arvslott och laglott. Men vad innebär det? För alla dem som berörs är det viktigt att veta vad en arvslott innebär och hur man tillämpar den [...]


Om bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig juridisk handling som man upprättar efter ett dödsfall. I bouppteckning anger man vilka som är den avlidnes dödsbodelägare samt eventuella testamentstagare om det har funnits ett testamente. Den avlidnes samtliga skulder och tillgångar beskrivs i bouppteckningen.

En bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter att ett dödsfall har skett och inom fyra månader efter att det har registrerats hos Skatteverket.

Salmi & Partners hjälper dig med att upprätta bouppteckningen och hjälper dig hela vägen fram till att den har registrerats hos Skatteverket. Vi på Salmi & Partners, vet att det kan vara komplicerat att få en fullständig inblick över en avliden persons ekonomi och ägodelar. Därför är det viktigt att anlita en erfaren jurist som känner till i vilka register man behöver titta.

Om arvskifte

Vid ett arvskifte är det viktigt att känna till hur man värderar vissa tillgångar, som exempelvis fastigheter, fordon, konstverk eller äldre möbler och antikviteter med högt värde. Då det inte enbart handlar om pengar utan ofta om tillgångar som arvtagarna har känslomässiga kopplingar till behövs det ofta professionell hjälp med att se till att samtliga arvtagare både får ut det kapitalvärde som de har rätt till och samtidigt får rätt till en andel ägodelar som de känner betyder något speciellt just för dem. 

Ett vanligt scenario är att efterlevande barn kan råka i stark konflikt kring föräldrahemmet och vem som har rätt till det. I vissa fall lyckas man lösa konflikten genom ett delägande av fastigheten, i andra fall väljer något av syskonen att köpa ut de andra och vissa gånger kan man helt enkelt inte komma överens alls. Då måste fastigheten säljas så att var och en får ut det kapital man har rätt till.

Ett arvskifte rör ibland upp mycket känslor bland de inblandade, men det är bra att komma ihåg att det är nödvändigt att komma fram till en överenskommelse som är bra för alla inblandade parter. Om ni misstänker att det kan uppstå problem efter att någon avlider kan det vara bra att samtala med exempelvis med den som snart kan avlida medan de ännu är i livet om hur de anser att arvet ska skiftas. Det är då möjligt att upprätta ett testamente som kan ge vägledning kring vem som har rätt till vad, efter att de avlider.

Vi upprättar ett juridiskt bindande testamente

Salmi & Partners kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt bindande testamente och se till att alla formaliteter följs så att det inte kan ifrågasättas i efterhand. Vi kan även bistå med tolkning av existerande testamenten och bistå som juridiska ombud i domstolstvister som gäller testamenten.

Svensk arvsrätt

I svensk arvsrätt är det följande ordning som gäller:

Makar ärver varandra med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt är ett juridiskt begrepp som betyder att den egendom man ärver efter ett dödsfall ger arvtagaren rätt att göra vad han eller hon vill med den ärvda egendomen, det vill säga sälja den, byta bort den eller ge bort den som en gåva om så önskas.

Om ena parten i ett gift par bestämmer sig för att ge bort det gemensamma huset har alltså de gemensamma barnen ingen rätt att kräva sin kvarlevande förälder på ersättning utan de får helt enkelt vänta på att få ut sin del av arvet till efter det att den andre föräldern har avlidit. Ett undantag finns dock och det är om den avlidne har särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare äktenskap eller utom äktenskapet. Dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt och det är halva arvet. Arvslotten är den andel av ett arv som man har rätt till.

Om den avlidne är ogift eller frånskild är det de egna barnen som står närmast i tur för att få rätt till arvet. Om den avlidne har testamenterat  sitt arv till någon annan, har barnen ändå alltid rätt till sin arvslott, som är hälften av arvet.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler