Artiklar

RSS

Hur ser arvsrätten ut när barn dör?

14 Sep 2023

Om ett barn har dött, och inte har några egna barn som kan ärva, då ärver föräldrarna lika mycket var, av sitt eget barn. Finns inte förälder kvar i livet, så ärver syskon. De ärver då lika stor andel var av barnet som har dött. Skulle den ena föräldern leva men den andra är död, [...]


Ärva skulder - vad gäller?

20 Mar 2023

I samband med att en person avlider ska också kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med vår svenska arvsrätt. Finns det ett skrivet testamente kan detta påverka och stå över hur och i vilken ordning ett arv ska fördelas. I de flesta fall finns det kvar föremål, fastigheter och likvida medel efter att eventuella skulder samt begravningskostnader [...]


Viktiga ord och termer vid arv

21 Dec 2022

Här tar vi upp svåra termer och uttryck som används när det kommer till allt som handlar om arv och arvsrätt. Våra lagar om arv och arvsrätt är gamla. Många uttryck är därför sedan långt tillbaka i tiden och hänger kvar sedan man en gång stiftade lagarna. Därför kan många ord och uttryck vara svåra [...]


Vem har arvsrätt till tronen?

27 Apr 2022

Vem har rätt till den svenska tronen? Det är det många som frågar sig, sådana som är intresserade av den svenska tronen. "Arvsrätten till den svenska tronen ser ungefär ut som arvsrätten i andra fall, förutom att ingift maka eller make inte ärver på samma sätt som vi, vanliga och icke-kungliga svenskar ärver när våra [...]


Vad ingår i ett arv?

9 Feb 2022

När ett arv ska skiftas upprättar man alltid ett dödsbo. Det är dödsboets tillgångar som sedan blir det arv som arvingarna ärver. I det dödsboet upprättar man en skriftlig handling där i princip allt som är av värde; lösöre och egendom ska ingå. Till egendom hör fastigheter, såsom villa, radhus, bostadsrättslägenhet och sommar- eller fritidshus. Till [...]


Bonusfamiljer och arvsrätt

19 Jan 2022

Det är numera allt vanligare att par bor tillsammans, som har fått barn med någon annan partner än den nuvarande sambon eller makan/maken.  Lagen säger att barn alltid ärver av sina föräldrar, men man har alltid rätt att testamentera sitt arv på sätt som man själv vill. Därför är det viktigt att skriva ett testamente [...]


Det ingår i en arvslott / laglott

12 Oct 2021

Alla som har varit med om ett arvskifte, det vill säga – det som händer när ett arv ska delas – vet att man delar arvet mellan sig enligt arvslott och laglott. Men vad innebär det? För alla dem som berörs är det viktigt att veta vad en arvslott innebär och hur man tillämpar den [...]


Vilken rätt har halvsyskon till ett arv?

11 Aug 2021

Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon, så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvingar, sina föräldrar. Men tidpunkten man ärver är däremot lite olika. Särkullbarnet (halvsyskon) ärver alltid sin förälder när denne avlidit. De gemensamma barnen får avvakta till dess att den andra föräldern avlidit, varvid de ärver den sist avlidne samt har ett [...]


Hur hög är arvsskatten?

11 May 2021

Följande skatter har avskaffats i Sverige 1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004. 2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige. 3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, [...]


Besittningsrätt för sambos i kollektiv - vad gäller?

25 Mar 2021

Besittningsrätt är ett skydd för hyresgäster gentemot en hyresvärd. Har en hyresgäst en besittningsrätt - eller ett besittningsskydd - så har man rätten att få sitt hyresavtal förlängt i händelse av att hyresvärden skulle säga upp avtalet eller begära att man som hyresgäst ska flytta ut. Förenklat så är besittningsrätt översatt till rätten att få [...]


Vilken skillnad är det mellan testamente och arvsrätt?

10 Feb 2021

Testamente, arvsordning och bröstarvingar Hur ärver vi av varandra, och vad är egentligen skillnaden mellan ett testamente och det som lagen säger att man som arvinge ska få? Kan någon testamentera bort hela sitt arv? Svaret är att det kan man inte, i Sverige åtminstone. Här gäller att den som är bröstarvinge alltid har rätt [...]


Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

24 Nov 2020

En arvslott är den andel av kvarlåtenskapen som bröstarvingarna har rätt till att ärva. Alltså allt det som den avlidne har ägt. Säg att man ensam är arvinge till en avliden person. Har man då inte haft några syskon, och den avlidnas make, maka eller sambo har dött. Då utgörs arvslotten av allt det som [...]


Vita arkivet – vad är det?

12 Oct 2020

Det vita arkivet underlättar efterarbetet. I samband med att en närstående avlider så finns det mycket att ta tag i. Utöver allt praktiskt - ta hand om dödsboet, informera om dödsfallet, avsluta medlemskap, säga upp abonnemang, stoppa automatiska överföringar och så vidare - så finns det även andra detaljer som bör ombesörjas. Inte minst gäller [...]


Muntligt löfte vid arv - detta gäller

29 Jun 2020

I samband med att en person avlider tillämpas arvsrätten så de efterlevande ska ärva i rätt ordning. Vad gäller om någon fått ett muntligt löfte om arv? Arvsrätten ger tydliga besked om vilka som ska ärva, hur stor del av arvet som respektive släkting ska ta del av samt i vilken ordning. Trots detta så [...]


Några kända svenska arvstvister

5 Feb 2020

De flesta människor planerar inte för sin bortgång. Fler borde absolut göra det. Särskilt de som har en hel del tillgångar som de lämnar efter sig. Gjorde man det, skulle man kunna undvika segdragna arvstvister, som kan göra goda vänner till de värsta fiender och slå sönder familjer och syskonband, under en period då de [...]


Vad händer med arv i en skilsmässa?

5 Oct 2019

"Det är endast gifta makar – vid dödstillfället – som automatiskt ärver varandra. Har man skilt sig – innan dödstillfället – ärver man inte längre av varandra." Skulle man av någon anledning vilja det, kan man ändå alltid testamentera ägodelar till en frånskild make eller maka. Dock finns det en viss risk att någon av [...]


Advokat att anlita vid arvskifte

5 Sep 2019

Vilken advokat kan man eller bör man anlita vid ett arvskifte (det vill säga när man ska dela på arvet efter att någon har dött)? Kan man anlita vilken advokat som helst? Går det att googla "arvsrätt advokat " och sedan välja någon som Googles sökmotor väljer att visa? "Det är en ganska bra början [...]