Arvsrätt

Ditt ombud inom arvsrätt | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Vilken rätt har halvsyskon till ett arv?

"Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvinga, av sina föräldrar. Barn ärver alltid sina avlidna föräldrar. Men när man ärver är lite olika. Barn som har en förälder och som lever – och den föräldern har varit gift med den förälder som har avlidit  – får snällt vänta på sin tur att ärva. Maka eller make ärver den som man har varit gift med."

Först när båda makarna har avlidit, ärver barnen av de båda föräldrarna. Men, om den som har dött, har ett barn som är ett halvsyskon till de andra barnen – alltså är ett särkullbarn – ärver särkullbarn den som har avlidit, på en gång. Detta sker på en gång vid tiden för arvskiftet, för att barnen inte ska ärva efter att den maka eller make till den avlidna, då endast det barn eller barnen ska ärva den föräldern.

Ett illustrerande exempel

Säg att båda två föräldrar dör samtidigt. Då ärver halvsyskonet – särkullbarnet – av sin förälder, men de andra barnen, vars föräldrar båda har avlidit samtidigt, ärver då allt som både den ena förälderns har lämnat efter sig, men endast de arvslotter av den förälder som har halvsyskon – det vill säga; man delar lika mellan halvsyskon och syskon efter den förälder som har haft barn plus särkullbarn. Detta gäller även om det är ett halvsyskon. Barnet är ju ett barn till sin förälder, och har alltså rätt till hälften av arvslotten till sin förälders arv.

Om man är orolig över halvsyskon ärver

Om man oroar sig över att halvsyskon skulle ärva efter en själv, så är arvsordningen följande. Svensk lag slår fast att det finns olika arvsklasser i svensk lag när det kommer till arvsrätt. I den första arvsklassen, hör de eventuall barn som man har fått. Har man egna barn, så ärver de egna barnen av en. Om barnet eller barnen har avlidit, ärver barnbarn. I denna, den första arvsklassen kan man inte testamentera bort arvet till något barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. De har alltid möjlighet att väcka en ”klander” av ett testamente som eventuellt skulle ha gjort dem arvslösa. Det innebär då, att man får ut det som laglotten säger att man ska ärva; nämligen hälften av sin arvslott.

Den andra arvsklassen dit syskon och halvsyskon hör

Till den andra arvsklassen hör föräldrar och syskon. Skulle någon avlida, som inte har barn, och heller inga barnbarn – eller barnbarnsbarn – ärver ens föräldrar. Om det inte finns några föräldrar, ärver syskon av varandra. Finns inga syskon, kan i stället syskonbarn ärva.

"Halvsyskon kan i detta fall ärva, men observera att den situationen uppstår endast om halvsyskonets förälder har avlidit, inte annars. Skulle det inte finnas några syskon, syskonbarn eller förälder till den som har avlidit – kan halvsyskon ärva hela arvet."

I den tredje arvsklassen finns det morföräldrar eller farföräldrar till den som har avlidit. Finns det inga far- eller morföräldrar i livet, kan en moster, faster, farbror eller morbror ärva. Men här tar arvsrätten slut. Kusiner kan inte ärva av varandra och inte heller andra släktingar. Finns det inga arvingar till den som har avlidit, går arvet till Allmänna arvsfonden, om inte den som har avlidit, har testamenterat sitt arv till någon speciell person, förening eller något annat behjärtansvärt.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler.
5 dec 2019