Bonusfamiljer och arvsrätt

Det är numera allt vanligare att par bor tillsammans, som har fått barn med någon annan partner än den nuvarande sambon eller makan/maken. 

Lagen säger att barn alltid ärver av sina föräldrar, men man har alltid rätt att testamentera sitt arv på sätt som man själv vill. Därför är det viktigt att skriva ett testamente så att de som är efterlevande vet hur den avlidna önskar att arvet ska skiftas.

Så här ser arvsordningen ut vid dödsfall

1. Först och främst ärver alltid bröstarvingar av den som har avlidit. Till bröstarvingar räknas make/maka och barn och barnbarn. Finns det ingen maka/make eller barn eller barnbarn, ärver syskon. Finns det inga syskon ärver syskonbarn och syskonbarnbarn och så vidare tills man hittar en bröstarvinge.

2. Den som är gift med den som har avlidit ärver alltid av den som har gått bort. De barn som finns inom äktenskapet får då vänta på sitt arv, tills makan/maken också har gått bort innan de kan få sitt arv.

3. Märk väl att sambopar inte ärver av varandra, men det gör alltid barn. Barn behöver då inte vänta på arvet om föräldrarna har varit sambor med varandra.

4. Finns det barn från ett tidigare förhållande, ärver de direkt även om det finns en efterlevande maka/make.

5. Skulle det stå i ett testamentet att bröstarvingarna (makan/maken och barn till den avlidne) ska uteslutas i arvet har de trots testamentet alltid rätt till sin arvslott. Den är alltid hälften av arvet och baserat på antalet bröstarvingar. 

6. Skulle den som har avlidit, till exempel, ha sagt till någon utomstående, om en önskan att testamentera till denne, gäller det muntliga löftet inte, om det inte är så att bröstarvingarna godkänner det muntliga löftet. 

Skulle bröstarvingarna motsätta sig det muntliga löftet, och det skulle bli en tvist om arvet, måste det finnas nedtecknat i ett skrivet och bevittnat testamente för att ett muntligt löftet ska gälla.


hålla hand – bonusfamiljer och arvsrätt

När endast ena föräldern dör

När endast den ena föräldern dör, oavsett om den avlidna har levt i en bonusfamilj eller ej, gäller att om barnen är födda inom äktenskapet och den andra föräldern ännu lever, så får de vänta på sin arvslott. 

Dör då den ena i en bonusfamilj och de efterlevande har gemensamma barn, gäller samma lagar som i andra fall när den efterlevande har varit gift eller endast varit sambo. Är man sambor vid frånfället ärver eventuella barn direkt inom det samboskapet, liksom barn från tidigare förhållanden.

Detta gör att eventuella fastigheter och ägodelar måste delas mellan barn i ett tidigare äktenskap, eller samboskap – och den nuvarande makan/maken eller sambon (om det finns ett testamente som säger att sambon ska ärva). Finns inget testamente, skiftas arvet direkt och enbart mellan alla barnen. Så rådet är att inkludera sambon i ett testamente om man är sambor. Annars bör man gifta sig för att den nuvarande partnern ska få ärva. 

När båda föräldrarna dör

Om båda föräldrarna dör då tillfaller arvslotten alla barn till den avlidna. Om inte barn finns, ärver barnbarnen. På samma sätt ärver även adoptivbarn och om inte adoptivbarn, finns ärver adoptivbarnbarnen – men inga fosterbarn eller fosterbarnbarn, om inte fosterföräldrarna har så skrivit i ett testamente att fosterbarnen eller fosterbarnbarnen ska ha en del av arvet. Läs mer om arvsrätt här.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
19 Jan 2022