Besittningsrätt för sambos i kollektiv - vad gäller?

Besittningsrätt är ett skydd för hyresgäster gentemot en hyresvärd.

Har en hyresgäst en besittningsrätt - eller ett besittningsskydd - så har man rätten att få sitt hyresavtal förlängt i händelse av att hyresvärden skulle säga upp avtalet eller begära att man som hyresgäst ska flytta ut. Förenklat så är besittningsrätt översatt till rätten att få bo kvar i bostaden.

Besittningsrätten gäller från dag 1 om du hyr i första hand och då har du som hyresgäst ett starkt skydd att falla tillbaka mot. Om du däremot hyr i andrahand - vilket är långt ifrån ovanligt - så gäller lite annorlunda regler. För att besittningsrätten ska gälla då så ska du A) ha bott i bostaden under två i - sammanhängande tid och B) inte har avsagt dig besittningsrätten genom ett skriftligt avtal. Hyr du i andrahand så har du dessutom en svagare besittningsrätt än vad en person som hyr i första hand har.

Frågan är vad som gäller om man lever som sambos i en hyresrätt och bestämmer sig för att separera? Det finns några olika scenarion. Om den ene parten haft lägenheten innan de träffades så är det i regel denna som får behålla lägenheten i fråga.

Men, ponera istället att det finns barn med i bilden och svaret kan vara helt annorlunda. Där utgår man från att den som har störst behov av bostaden ska ta den. Skulle det vara så att barnet ska bo mestadels hos exempelvis mamma - och där pappan är den som ursprungligen skaffat lägenheten - så kan vår besittningsrätt säga att mamman ska ha bostaden i fråga. Av den enkla anledningen att hon - och barnet - har störst behov av den.

Besittningsrätt - svåra frågor kan uppkomma

Samma sak gäller för sambos som skaffat bostaden ihop. Den som har det största behovet ska också ha lägenheten. Vilket naturligtvis kan vara svårt att avgöra. Faktorer som spelar in i beslutet är exempelvis ekonomiska samt hur svårigheterna ser ut för respektive part att skaffa en ny bostad - via vänner, släkt eller familj - samt om det finns exempelvis något handikapp eller sjukdom som skulle försvåra en flytt.

Om man inte kan komma överens i dessa frågor så kan man som sambos söka juridisk hjälp och där en bodelningsförrättare anlitas för att avgöra vem som har det största behovet. Vid ett eventuellt missnöje med det beslutet så kan man vända sig till Tingsrätten.

Det är inte helt enkelt att bena ut vad som gäller med besittningsrätt. Många hamnar - särskilt i större städer - i svårigheter sett till att man hyr ut i andrahand, eller där man lever i ett kollektiv. Hyr du ut din bostad i andrahand i över två år så kan också din hyresgäst ha besittningsrätt? Ja, det stämmer. Men, det är en svagare sådan som inte ger lika stor trygghet som vid förstahandskontrakt. Ett tips är att man som uthyrare i andra hand också avtalar om vad som gäller.

Samma sak gäller för sambos som bor i ett kollektiv. Se till att avtala om vad som gäller för alla som bor i bostaden och klargör - om ni är de som står på kontraktet - att det är ni som har besittningsrätt på lägenheten. Det minskar risken för både missförstånd och konflikter i framtiden.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
25 Mar 2021