Hur hög är arvsskatten?

Följande skatter har avskaffats i Sverige

1. Arvs- och gåvoskatten – en enig riksdag; från vänster till höger, avskaffade dem i december 2004.

2. Förmögenhetsskatten – infördes 1947 och avskaffades 2007. När den tillkom, var den ett effektivt verktyg för att jämna ut inkomstskillnader i Sverige.

3. Fastighetsskatten – länge ett irritationsmoment för många villaägare, främst i storstäderna. Den ersattes med en kommunal fastighetsavgift den 1 januari 2008.

4. Kyrkoskatten – en skatt som funnits ända sedan medeltiden togs bort under millennieskiftet, 2000, istället infördes en kyrkoavgift. De som inte är med i Svenska kyrkan betalar en begravningsavgift.

Bakgrunden till den slopade arvsskatten

En av anledningarna till att politikerna avskaffade arvsskatten var den att man resonerade så att arvsskatten var en beskattning på redan beskattade pengar. Den som har avlidit och som lämnar efter sig ett arv, har kanske levt ett helt liv. Den personen har arbetat under stor del av sitt liv och har därför betalat inkomstskatt på den lön som hen hade.

"Visste du att vi inte har någon arvsskatt längre i Sverige? Slår man upp "arvsskatt" på Skatteverkets hemsida, kommer man till deras undersida där följande står – hela arvsskatten är slopad från och med den 1 januari 2005."

Dessutom har hen betalat moms på alla de produkter som hen har köpt. Moms är den omsättningsskatt som alla betalar i och med att man betalar för en vara eller tjänst. Har hen dessutom ägt en bostad, har hen (före 2005) redan betalat en fastighetsskatt. När sedan arvingarna ärver både egendom och andra tillgångar, har den döda redan betalat olika former av skatt på det som arvingarna ärver. Med en arvsskatt hade det alltså blivit en skatt på tillgångar som den döda redan har skattat för.

Arvsskatten komplicerade för företagen

En annan anledning till att arvsskatten avskaffades, var den komplicerade processen vid till exempel företag som gick i arv. När sedan arvingarna skulle ärva sin del av företaget, innebar det oftast att arvingarna var tvungna att sälja av delar av företaget. Om de sålde tillgångar i företaget, betalade de ofta både arvsskatt, vid en försäljning, och skatt på själva försäljningen. För mindre företag, och även för en del större, blev processen kring arvsskatten en stor ekonomisk börda som kunde slå hål på hela företaget – och stjälpte omkull det i värsta fall.

Vi har höga skatter i Sverige – på arbete

Många är kvar i föreställningen att vi har höga skatter i Sverige. Till viss del har de rätt. Inkomstskatten, det vill säga skatten på intjänad lön, är omkring en tredjedel av lönen.

"Många andra skatter har i stället försvunnit – och det är detta som många inte är medvetna om; vilka skatter som faktiskt har avskaffats."

Det har lett till att många i Sverige har anklagat politikerna för att inte medverka till någon inkomstutjämning i Sverige och gjort landet till ett skatteparadis för dem som har pengar. Samtidigt blir arbetarklassen och medelklassen, som arbetar beskattade på sin inkomst och överklassen, som har så mycket pengar att de inte ens behöver arbeta, slipper alla skatter.

arvsskatt


Vad går våra skatter till?

Den skatt vi betalar i Sverige går bl a till:

1. Gratis sjukvård – för alla barn

2. Gratis skola och universitet – för alla

3. Subventionerade mediciner – för alla

4. Tandvård och sjukvård – för alla

5. Gratis bokutlåning (bibliotek) – för alla

6. Infrastruktur – för alla

7. Kollektivtrafik – för alla

8. Barnbidraget som alla får, oavsett inkomststorlek

9. Studiebidrag som alla får, oavsett inkomststorlek

Och många andra saker som ingår i den moderna välfärdsstaten Sverige.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
11 May 2021