Advokat att anlita vid arvskifte

Vilken advokat kan man eller bör man anlita vid ett arvskifte (det vill säga när man ska dela på arvet efter att någon har dött)? Kan man anlita vilken advokat som helst? Går det att googla "arvsrätt advokat " och sedan välja någon som Googles sökmotor väljer att visa?

"Det är en ganska bra början att googla "arvsrätt advokat" (eller "advokat arvsrätt") om man inte känner till någon advokat som man kan anlita. När man har fått några alternativa advokaters kontaktuppgifter, bör man sedan läsa på så mycket det går, om den advokat som man funderar på att anlita."

Många advokater brukar upplysa sina klienter om att de arbetar med arv, arvsskiften och arvsrätt. De advokaterna brukar då arbeta inom det man kallar för humanjuridik, familjejuridik eller tvistemål, socialrätt, och den typen av juridiska områden.

Vad en advokat kan hjälpa till med

Den advokat som kan arvsrätt, vad lagen säger om arvslott, och har stor erfarenhet av olika arvstvister, är den bästa advokaten att anlita. Att tvister uppstår om hur stor del av arvet som man har rätt till, och vad som är en rättvis del av ett arv, kan leda till stora och oöverkomliga konflikter i en familj eller inom släkten.

"Det är då det är bra att ha tillgång till en advokat som kan hjälpa en med de frågor eller till och med i den tvist som man befinner sig i, under ett arvskifte."

Vem har rätt? Vad säger lagen? Finns det någon rättvisa? Hur kan man få rätt gentemot dem som tycker att man ska skifta arvet annorlunda? En advokat kan göra en hel del, om man anser att man har blivit förfördelad. 

  1. Ansöka om jämkning av ett testamente – anser man att ett testamente är orättvist och att testatorn har förbisett en, kan man alltid ansöka om en jämkning av testamentet. Det innebär att man ansöker hos en domstol om att testamentet ska bortses när man skiftar ett arv. En advokat som är erfaren och kunnig om jämkning av testamente kan då hjälpa till med att upprätta en ansökan och råda en till vad man bör anföra och hur man går till väga. En sådan advokat kan då se till att man inte går miste om viktiga delar i ett arvskifte. Den advokaten ska då se till så att arvsskiftet blir så fördelaktigt som det bara är möjligt.
  2. Företräda någon i en arvstvist  – om man som arvinge, befinner sig mitt en arvstvist, behöver man oftast en advokat som kan hjälpa en att föra ens talan inför domstol. Befinner man sig i en arvstvist kan man behöva en advokat som ser till så att man inte blir förfördelad vid arvskiftet.

"Man behöver inte vara osams eller tvista om ett arv för att anlita en advokat. En duktig advokat som kan den juridiska biten med arvsrätt, arvskifte och arvslott är bra att anlita även när man är sams. Man kan behöva någon som kan de praktiska delarna av ett arvskifte och vet bäst hur man ska gå tillväga när man delar på ett arv."

Vad en advokat kan göra vid ett dödsfall

  1. Skriva testamente  – innan ens död kan man vilja skriva ett testamente, som talar om hur man önskar att ens tillhörigheter ska delas mellan arvingarna. Det är viktigt att allt går rätt till vid upprättandet av ett testamente, så att testamentet blir juridiskt bindande, med vittnen, intyg och liknande. Att anlita en advokat som har erfarenhet av testamentsskrivningar är bäst.
  2. Hjälp med bouppteckning vid dödsbo  – När en person avlider inträder dennes dödsbo i den avlidnes ställe. När arvet ska fördelas gör man först en bouppteckning i vilken alla den avlidnes tillgångar och skulder antecknas. Ett dödsbo är en egen juridisk person. Som sådan kan man till exempel försättas i konkurs, föra en talan och stämma någon vid en domstol. Det första som dödsboet gör innan arvet fördelas mellan arvingarna, är att betala alla skulder som dödsboet har till sina borgenärer.
  3. Hjälp skifta arv  – en familjerättsadvokat kan även hjälpa till med att skifta ett arv. En sådan advokat vet då hur man gör, kan ge råd om arvsskiftet och kan utföra de praktiska delarna av ett arvskifte.
Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
5 Sep 2019