Vad händer med arv i en skilsmässa?

"Det är endast gifta makar – vid dödstillfället – som automatiskt ärver varandra. Har man skilt sig – innan dödstillfället – ärver man inte längre av varandra."

Skulle man av någon anledning vilja det, kan man ändå alltid testamentera ägodelar till en frånskild make eller maka. Dock finns det en viss risk att någon av bröstarvingarna anser att det upprättade testamentet är felaktigt och att det ska rivas upp det. Någon av dem kan mena att man inte ska ta någon hänsyn till vad testamentet säger. Skulle den som har dött, testamentera en avsevärd andel av arvet till den frånskilda makan eller maken kan någon av bröstarvingarna motsätta sig det och vilja jämka testamentet. Det finns då en stor risk för att bröstarvingen kan få rätt i sak och att testamentet inte följs på just den punkten. Allt sådant är det då upp till domstolen att avgöra vad som är rätt och rimligt.

Lagen ger inte frånskilda arvsrätt

Lagen säger nämligen att frånskilda makar inte ärver av varandra och att det endast är bröstarvingar som ärver och som kan skifta arvet. Finns det inga bröstarvingar, ja då är det en annan sak. Då har man rätt att testamentera sitt arv, precis som man behagar. Men så länge som det finns bröstarvingar, har de alltid rätt till sin laglott. Men om den frånskilda makan eller maken hade barn tillsammans med den som har dött, ärver de gemensamma barnen av sin mor eller far. Om barnet eller flera barn är under 18 år, och den frånskilda föräldern är vårdnadshavare till barnet, förvaltar vårdnadshavaren arvet tills dess att de gemensamma barnen blivit myndiga.

Lagen ger inte sambor rätt till arv

På samma sätt är det om man endast är sambo vid dödstillfället, och inte har skrivit något testamente som slår fast att sambon ska ärva tillsammans med de gemensamma barnen. Det är därför det bästa är, när det kommer till juridiken, att gifta sig med sin sambo, om man vill att sambon ska ärva efter en.

"Vill man inte gifta sig, bör man åtminstone skriva ett testamente som slår fast att sambon har arvsrätt efter den avlidne, och att alltså inte enbart om bröstarvingarna ärver denne."

Om inte annat än för att de andra bröstarvingarna har rätt att motsätta sig testamentet och få rätt i sak att upphäva det.

Det blir då en rättssak och ett tvistemål som förs i en rättslig process i allmän domstol. I alla dessa fall och så snart som det råder en osäkerhet om vad som gäller, bör man anlita en advokat som är duktig på arvstvister, arvsrätt och arvslotter. En duktig advokat kan då råda en till vad som kan och bör göras i de olika fallen. Advokaten för då ens talan inför domstolen som ska avgöra hur arvet ska skiftas. Därför är det viktigt för de olika parterna att anlita en duktig advokat. Det är nämligen inte givet på förhand hur domstolen kommer att se på saken och tolka testamentet eller ta hänsyn till vad bröstarvingarna anser att de har rätt till.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
5 Oct 2019