Vita arkivet – vad är det?

Det vita arkivet underlättar efterarbetet. I samband med att en närstående avlider så finns det mycket att ta tag i.

Utöver allt praktiskt - ta hand om dödsboet, informera om dödsfallet, avsluta medlemskap, säga upp abonnemang, stoppa automatiska överföringar och så vidare - så finns det även andra detaljer som bör ombesörjas. Inte minst gäller detta begravningen.

Vita arkivet underlättar för planering av begravningen

Hur en begravning ska se ut är ett ytterst individuellt val. Det som många upplever som svårast är att utgå från hur den avlidne eventuellt hade velat ha sin begravning. Vilken musik ska spelas? Vilka blommor ska synas? Vilken kyrka, vilka gäster, gravstenens utformning, jordbegravning eller kremation, dödsannons och så vidare. Det blir heller inte lättare att planera om det är flera närstående som samtliga har olika bild av den som avlidit. Sorgen gör att valen dessutom ter sig än svårare.

Vita arkivet underlättar allt detta. Vita arkivet är ett kostnadsfritt dokument som går att fylla i innan man dör och där alla dessa ovan nämnda detaljer kan klargöras. I Vita Arkivet kan även adderas exempelvis information om bankfack, om testamente och om var exempelvis olika försäkringar finns.

Vita Arkivet är ett vedertaget namn, men faktum är att det är begravningsbyrån Fonus som började med detta namn och begrepp. Alla andra begravningsbyråer har emellertid dokument som syftar till samma sak och som fyller samma funktion: att låta en person ta ett sista farväl på exakt det sätt som hen vill.

Vita arkivet är den sista viljan

En detalj att tänka på är att Vita Arkivet inte är ett testamente. Det finns heller inga lagliga förbindelser att följa det som står skrivet i vita arkivet. Det som står skrivet i ett sådant är önskemål och inga förpliktelser.

Som efterlevande har man inga formella juridiska förpliktelser att följa dessa önskemål. Det är emellertid någonting som verkligen kan underlätta hanteringen av en begravning och en närståendes bortfall. Den sista viljan. Som närstående får man en möjlighet att ta ett sista farväl, på exakt det sätt som den avlidne velat.

Planerar du att skriva vita arkivet så är det bra som du även tänker på dina närstående. Avskedet ska även ses ur deras perspektiv och tänk på att det kommer att råda stor sorg bland deltagarna. Tänk även på att inte förvara vita arkivet i exempelvis ett bankfack. Då riskerar det att missas och inte upptäckas förrän det är för sent. Skriver du vita arkivet så kan begravningsbyrån ta hand om dokumentet i fråga.

Vi behärskar arvsrätt och hjälper dig att hitta rätt bland alla regler
12 Oct 2020